Distributors in China

Hua Yue Enterprise Holdings Ltd

483 Xingnan Road
Panyu District
Guangzhou
511442
China
Leon Zou
+86 20 3482 1111
+86 20 3482 0098
leon@huayueco.com
www.huayueco.com

Australia

Bangladesh

Brunei Darussalam

China

Hong Kong

India

Indonesia

Japan

Korea

Malaysia

Nepal

New Zealand

Pakistan

Philippines

Singapore

Taiwan (ROC)

Thailand

Vietnam

South Korea